ONLINE POLICE

DOMOS | paket osiguranja imovine za Vašu kuću, stan ili vikendicu.


Osiguranje imovine

Vrsta gradnje:
Pokriće:
*Obavezan unos

Trajanje osiguranja

 

Osigurani rizici

Policom DOMOS optimalno štitite svoju imovinu od 10 najčešćih rizika kojima je ona izložena, bilo da se radi o rizicima koji su uzrokovani djelovanjem prirode ili ljudskim faktorom.


Sami odaberite svoju kombinaciju pokrića i time kreirajte paket prema Vašim potrebama.
Iz paketa možete ukloniti jedan, dva ili tri niža rizika te na taj način dodatno umanjiti godišnju premiju osiguranja.Predmet osiguranja Svota osiguranja Premija
Ukupna premija:
Popust za online ugovaranje | %:
Popust na višegodišnje osiguranje | %:
Minimalna godišnja premija police Domos iznosi
Iskazana ukupna godišnja premija se odnosi na osigurateljno razdoblje od do
Osiguranje se zaključuje kao višegodišnje do , a premija dospijeva na naplatu svake godine na dan
Iskazana ukupna godišnja premija se odnosi na osigurateljno razdoblje od do
 

Ugovaratelj

Spol:

*Obavezan unos

Osiguranik

Spol:

*Obavezan unos

Podaci za plaćanje